Evangnetický kalendář pro Drupal 7

Evangnetickému kalendáři nabízíme modul pro Drupal, který vám na zvoleném místě sborových stránek ukáže nejbližší akce z kalendáře Evangnetu. Po klepnutí na název akce se návštěvníkovi ukáže stránka s detaily.

K dnešnímu dni (20. 2. 2016) existuje tento modul pro Drupal 6 a 7.

V Drupalu 7 je nastavení kalendáře přístupné v položce nabídky Administrace / Evangnetický kalendář. Zde najdete maximální počet akcí, které chcete v bloku s kalendářem zobrazit.

Pokud položka Evangnetický kalendář chybí, podívejte se pod položku Administrace / Moduly, najděte modul Evangnetický kalendář RO a povolte jej zaškrtnutím políčka vedle názvu. Pak stiskněte tlačítko na konci stránky Uložit nastavení.

Pokud jste ani v seznamu modulů nenašli Evangnetický kalendář, je třeba modul nainstalovat. Odkaz ke stažení v zipovém archivu je pod tímto článkem. Instalace modulů je popsána v evangnetové nápovědě k Drupalu (v oddílu Moduly; pozor, jedná se o návod pro Drupal 6, počítejte s odlišnostmi).

Pod položkou nabídky Administrace / Struktura / Bloky si najděte blok Evangnetický kalendář a přiřaďte mu v rozbalovacím seznamu region, v němž chcete, aby se kalendář zobrazoval, např. region Obsah. Tažením za symbol šipkové růžice je možné upravit pořadí kalendáře v daném regionu, popřípadě přetáhnout kalendář do jiného regionu. Změny potvrďte stiskem tlačítka Uložit bloky. Blok má ještě svoje nastavení, tam doporučuji možnost nechat kalendář zobrazit jen na určité konkrétní stránce.

Hotovo

Nyní, pokud všechno proběhlo správně, byste měli vidět na svých stránkách nejbližší akce z kalendáře Evangnetu. V případě potíží nebo nejasností neváhejte kontaktovat správce (spravci@evangnet.cz).

Pouze pro čtení

RO v názvu znamená read only neboli pouze pro čtení. To znamená, že přímo z Drupalu není možné do kalendáře nic přidávat ani jej nijak měnit. K tomu použijte příslušnou stránku Evangnetu.

Výběr akcí podle seniorátu

V nabídce Administrace / Evangnetický kalendář je možno nastavit, kolik chcete nejvíce zobrazit akcí, v poli Počet zobrazených akcí. Sem je možno zadat max. hodnotu 40.

Pak následují zaškrtávací políčka pro jednotlivé senioráty. Zde si zatrhněte senioráty, z nichž chcete mít na svých stránkách akce. Akce ze seniorátů, které nezaškrtnete, nebudou vidět. Primárně je tato funkce určena pro stránky jednotlivých seniorátů, ale mohou ji samozřejmě využít i sbory a nechat si zobrazovat akce pouze pro svůj seniorát nebo k nim přidat akce pro sousední senioráty. Funkce výběru akcí podle seniorátu byla zavedena ve verzi 4.

Pozn.: Pokud nemáte vybrány všechny senioráty, pravděpodobně skutečný počet zobrazených akcí nebude odpovídat zadanému maximálnímu počtu akcí. Dochází k tomu, protože se nejprve vybere odpovídající počet akcí a z nich se teprve vybírá podle seniorátu. Pokud tedy vybíráte akce podle seniorátu, myslete na tento vedlejší efekt a zvyšte si hodnotu v políčku Počet zobrazených akcí (Administrace / Evangnetický kalendář).

Seznam změn

  • Verze 1: Zkušební verze, převod z Evangnetického kalendáře pro Drupal 6
  • Verze 2: Neúspěšný pokus o opravu
  • Verze 3: Úspěšný pokus o opravu
  • Verze 4: Filtrování podle seniorátu
  • Verze 5: Zpřístupněno povolení nastavit a zobrazit Evangnetický kalendář (zásadní oprava),
    přidán soubor README (čti mě)
  • Verze 6: Seznam akcí obohacen o volitelné sloupce datum, časmísto a o volitelnou hlavičku,
    přidán soubor HISTORY.md, přizpůsobení novému přesměrování zdrojového souboru ve formátu CSV z adresy www.evangnet.cz na adresu evangnet.cz